• Fun Fun兒童藝術慈善活動日

  Fun Fun兒童藝術慈善活動日除左有兒童藝術畫展及頒獎禮之外,Ample 仲用心安排左好多有趣而有教育意義嘅親子遊戲比大家同小朋友現場體驗!大家捉緊暑假既尾巴去體驗一下啦!最緊要係大家捐款支持!

  詳情 
 • 課程内容

  兒童圖書並配合木製玩具,運用視覺,觸覺及聽覺進行。陪養兒童的閱讀習慣及建立正向思維。

  more 
 •  聯絡我們

  如你有任何查詢,希望了解更多或想如我們合作 ,歡迎聯絡我們

  聯絡我們 
1 / 4

我們的課程